Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) (EN)

Bekijk voorbeeld Download als PDF

Let op! Dit is de Engelse variant. Klik hier voor de Nederlandse variant.

Waarom heb ik een NDA nodig?

Een geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken bepaalde informatie geheim te houden.

Gebruikelijke situaties waarin een NDA nodig is,

  • Onderhandelingen over een aan- of verkoop
  • Een freelancer inschakelen voor een project
  • Onderhandelingen over een licentiecontract
  • Onderhandelingen over een samenwerkingstraject

Wat regelt de geheimhoudingsovereenkomst?

Een NDA regelt bovenal voor welk doel partijen informatie delen en wanneer informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd, hetgeen vaak weer samenhangt met het doel. De NDA kan zowel eenzijdig (slechts één van de partijen verstrekt informatie) als tweezijdig (beide partijen verstrekken informatie aan elkaar) worden gesloten. Verder regelt de NDA wat voor gevolgen de partijen willen geven aan het schenden van de geheimhouding.